2007/Jun/10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ

2.ชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธ.) คือ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.)

ที่ ต้องตัดคำว่า และการเมือง ออกนั้น เพราะว่า เพื่อไม่ให้

น.ศ.ฝักใฝ่การเมืองมากไป รวมระยะเวลาที่ใช้ชื่อนี้ 18 ปี

3.สถาปนาโดยท่านผู้ประศาสน์การ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส

อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย

อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศและ กระทรวงมหาดไทย

และปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญ

ของโลกอีกด้วย

4.เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ใช้ตำแหน่งผู้ประศาสน์การ

(ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอธิการบดี)

5.ตำแหน่งผู้ประศาสน์การมีเพียงท่านเดียว คือ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์

เพื่อยกย่องท่านในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

6.อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเป็นนายกรัฐมนตรี คือ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

7.จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยดำรงตำแหน่ง

อธิการบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ ด้วย

8.วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ 27 มิถุนายน 2477

(ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว)

9.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด

มหาวิทยาลัย เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

10.ที่ตั้งเดิมของมหาวิทยาลัยก่อนจะย้ายไปที่ท่าพระจันทร์คือ

ตึกร.ร.กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เชิงสะพานผ่านภพลีลา

ปัจจุบันเป็นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

11.นายจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ออกแบบ ตึกโดม

12.ความหมายของตึกโดม คือ ตัวโดมที่เป็นรูป 6 เหลี่ยมเพราะ

จะได้สะท้อนถึงหลักที่ 6 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร คือ

จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎร และ ที่ยอดตัวโดมแหลมขึ้นฟ้า

นั่นก็เพราะ เปรียบโดมเสมือนดินสอ ที่จดบันทึกวิชาความรู้

และเรื่องราวต่างๆที่ไม่รู้จักจบสิ้นเอาไว้บนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่

13.จุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ให้ความรู้

ทางด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่

แก่ประชาชนทุกชนชั้น โดยเก็บค่าเล่าเรียนให้น้อยที่สุด

14.ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระธรรมจักร เกิดขึ้นในปี 2479

มีความหมายว่าสถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพระพุทธศาสนา

ในการกล่อมเกลาบัณฑิต สิ่งที่อยู่กลางธรรมจักรคือพานรัฐธรรมนูญ

หมายถึงการยึดมั่นเชิดชูรัฐธรรมนูญ

15.สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง-แดง

"เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้"

16.ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นยูงทอง มีอยู่ 5 ต้น

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเพาะชำเอง

และเสด็จฯมาทรงปลูกด้วยพระองค์เอง ยังความปลาบปลื้ม

มาสู่ชาวธรรมศาสตร์จวบจนทุกวันนี้

17.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมีร.ร.เตรียม เรียกว่า ชั้นเตรียมปริญญา

ชื่อ ร.ร.เตรียม ม.ธ.ก. เพื่อผลิตนักเรียนเข้าเรียนต่อใน ม.ธ.ก.

มีแค่ 8 รุ่นเท่านั้น แล้วก็ยุบไป

18.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นเจ้าของธนาคารเอเชียด้วย

(เพราะตอนแรกไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาล จึงไม่ได้รับงบฯ)

แต่ต่อมาถูกใช้อำนาจสกปรกขู่เข็ญให้มอบหุ้นทั้งหมด

ให้นายทหารผู้หนึ่ง (น่าเสียดายมากๆ)

19.คณะเริ่มแรกตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัย มี 4 คณะ คือ

นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

20.เพลงประจำมหาวิทยาลัยมี 2 เพลง เพลงแรกที่ใช้ คือ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย ทำนองมอญดูดาว แต่งโดยขุนวิจิตรมาตรา

และเพลงที่2 คือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ได้รับพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

21.ธรรมศาสตร์เคยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย

เพื่อจะได้ดูเป็นกลาง แต่ไม่สำเร็จ

22.งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯครั้งแรก มีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2477

ณ ทุ่งพระสุเมรุ สนามหลวง ผลคือเสมอกัน1-1 โดยครั้งนั้นยังไม่มี

ขบวนพาเหรดแปรอักษร หรือเชียร์ อย่างในปัจจุบัน

23.เคยสงสัยไหมว่างานฟุตบอลประเพณีบางปีทำไมเรียก ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

บางปีเรียก จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เพราะว่า ปีใดที่ไหนเป็นเจ้าภาพ

ก็จะเอาชื่อของที่นั่นขึ้นก่อน ซึ่งการเป็นเจ้าภาพ ธรรมศาสตร์

จะเป็นครั้งที่เป็นเลขคี่ เพราะเริ่มครั้งแรกที่ธรรมศาสตร์

ส่วนจุฬาฯ จะเป็นครั้งที่เป็นเลขคู่ เช่น ปีหน้าครั้งที่ 64 จุฬาฯเป็นเจ้าภาพ

24.ธรรมศาสตร์มีงิ้วล้อการเมืองที่มีชื่อเสียงมาก คือ งิ้วธรรมศาสตร์

หรือ งิ้วการเมือง โดยมีต้นกำเนิดจาก คณะนิติศาสตร์

แต่ปัจจุบันเป็นของคณะสังคมสงเคราะห์ หรือที่เรียกกันว่า

"งิ้วสังเคราะห์" ซึ่งรับประกันความดุเด็ดเผ็ดมันว่ายังเหมือนเดิม

25.สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์

ด้วย

26.ปีการศึกษา 2540 พระองค์ภาฯ ทรงเข้าไปนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ยังความภาคภูมิใจมาสู่ชาวธรรมศาสตร์เป็นล้นพ้น

โดยทรงจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2 อีกด้วย

27.หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นหอประชุมที่นักศึกษามธ.ในอดีต

ภาคภูมิใจว่า เป็นหอประชุมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในเอเชียอาคเนย์

28.คณะะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปเป็น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

29.มหาวิทยาลัยถูกปิดความเป็นตลาดวิชาลงเมื่อ พ.ศ.2503

เป็นระบบสอบเข้าแทน

30.ธรรมศาสตร์ ไม่มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่จะเรียกว่าเพื่อนใหม่

เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

31.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เคยเสด็จมาทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์กับนักศึกษา มธ.ด้วย

32.ในปี 2507 มีมติจากสภาการศึกษาแห่งชาติให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย

เป็น มหาวิทยาลัยภูมิพล โดยให้โอนม.ธรรมศาสตร์ไปรวมกับ

ม.แพทยศาสตร์(ม.มหิดลปัจจุบัน) และม.ศิลปากร

แต่สมาคมธรรมศาสตร์มีมติคัดค้าน จึงไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด

33.อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ควบกับตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ตามระเบียบ ก.พ. นั้น

ข้าราชการจะทำงานพร้อมกันทีเดียว 2 แห่งได้ แต่จะได้รับเงินเดือน

อีกแห่งเพียงครึ่งเดียว โดยอ.ป๋วยเลือกรับเงินเดือนคณบดีเต็มอัตรา

8,000 บาท และรับเงินเดือนผู้ว่าแบงค์ชาติครึ่งอัตราคือ 25,000 บาท

แทน นับเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ในการตัดสินใจของท่านเพื่อชาวธรรมศาสตร์

34.ธรรมศาสตร์ไม่มีผู้อัญเชิญธรรมจักร เพราะถือว่า ธรรมจักรอยู่ในหัวใจ

ของนักศึกษาทุกคน

35.จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้ก่อตั้ง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

36.วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้ว

ยังเป็นวันธรรมศาสตร์อีกด้วย

37.โขนธรรมศาสตร์ เคยใช้เป็นการแสดงในการสมโภชการสถาปนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

38.ลิฟท์แดง อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ (เรื่องนี้มีตำนานค่ะ...วันหลังจะมาเล่าให้ฟัง)

39.ลานโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของ

ธรรมศาสตร์และสังคมไทย นับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516

ที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้อง

รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

40.ผู้มีพระคุณในเหตุการณ์ 14 ตุลา ที่ชาวธรรมศาสตร์จะลืมไม่ได้ก็คือ

แม่ค้าย่านท่าพระจันทร์และปากคลองตลาด ที่จัดทำเสบียงส่งให้ตลอด

41.สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เช่าที่ดินของธรรมศาสตร์ (ที่รังสิต)

เนื้อที่ 1,110 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี รวมค่าเช่า 3,000 บาท

42.รถโดยสารในม.ธ.รังสิต คือ รถราง (รอนานมากๆ บางทีไม่จอดด้วย

แถมคนขับก็ดุยังกะแมว) (แต่ตอนนี้มี NGVเพิ่มเข้ามาดีมากๆ ฟรีตลอดทาง)

43.อาหารที่ศูนย์รังสิต แพงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นมากๆ แต่ก็อร่อยมากๆ เหมือนกัน

(ดูได้จากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของนิ่ม หลังจากที่ได้เข้าเรียนที่นี่)

44.ห้องเรียนที่ม.ธ.ติดแอร์หมดทุกห้อง (ทำให้หลับสบาย)

45.คณะที่เป็นขวัญใจของสาวๆ คือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

หรือ SIIT แบบว่ารูปหล่อ บ้านรวย เรียนเก่ง(คือถ้าขึ้นปี 2 ได้ ถือว่านายแน่มาก)

เข้าง่าย ออกง่าย(โดนไทร์) แต่จบยาก (แต่นิ่มแอบปลื้มหนุ่มวิศวะมากกว่านะ)

46.เศรษฐศาสตร์ เป็นคณะหนุ่มหล่อของธรรมศาสตร์ (เหรอ?? แล้ววิศวะ กับ SIIT ล่ะ)

(งั้นคณะที่หนุ่มสวยที่สุดก็คงเป็นสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วกัน 55)

47.บัญชี รัฐศาสตร์สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตร์

เป็นคณะรวมสาวสวยของธรรมศาสตร์

48.หอเอเชี่ยนเกมส์ เป็นหอมหาวิทยาลัยรัฐฯที่หรูที่สุด

มีแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ยูบีซี ลิฟท์ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 02-... ส่วนตัวทุกห้อง

(ต่อเนตได้สบายๆ) ค่าไฟแพงหูฉี่เลย (เปิดแอร์อย่างเดียวตกช.ม.ละ 6 บาท)

(อันนี้คอนเฟิร์ม...เคยอยู่มาก่อน)

49.หอเอเชี่ยนเกมส์จะมีโซน A-E แต่หอน.ศ.จะอยู่ที่โซน B C E

โซนB เป็นโซนห้องละ 4 คน มี 8 หลังๆละ 8 ชั้น โซน C เป็นโซนห้องละ 2 คน

มี 11 หลังๆละ 8 ชั้น เช่นกัน ส่วนโซนE มี 2 หลังๆละ 4 ชั้น ไม่มีลิฟท์

(นิ่มเคยอยู่โซน B ค่ะ)

50.หอในเป็นหอพัดลม อาบน้ำรวม จะมีอะไรที่เหมือนๆกับหอมหาวิทยาลัยอื่นทั่วๆไป

51.เด็ก self จัดต้องนี่เลย สถาปัตย์ฯ กับ ศิลปกรรมฯ (ของเค้าแรงจริงๆ

โดยเฉพาะหนุ่มสถาปัตย์ นอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังบ้าดีเดือดได้ใจ

นิ่มไปเลยเต็มๆ ค่ะ)

52.ถ้าใครเล่นmsn หรือเกมส์ ในห้องคอม หอสมุดป๋วย

จะโดนขึ้นประจานให้ทุกเครื่องทราบว่าคุณกำลังทำผิดกฎห้องสมุด

แล้วทุกคนก็จะหันมาทางคุณกันหมด (เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆ)

53.โรงอาหาร SC ปัจจุบันกลายเป็น โรงอาหารวิศวะ 2 ไปซะแล้ว

เพราะ 50% ที่กินข้าวที่นี่ล้วนแต่ใส่ช็อปทั้งนั้น

(อาหารอร่อย บรรยากาศดี <หนุ่มๆ หล่อ...แอบมองหนุ่มๆ 555+>)

54. สะพานที่คู่รักมักจะไปนั่งจู๋จี๋ให้อาหารปลากัน คือ สะพานแห้ว

ที่หน้าตึกคณะวิศวะ (บรรยากาศดีมากๆ แต่อย่าลืม ก.ย. 15 ทากันยุงนะคะ

ยุงที่ธรรมศาสตร์ดุโครต ดุกว่าเสืออีก

55.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีอีกชื่อว่า โรงพยาบาลซาร่า

เพราะถึงแม้ว่าจะเจ็บปางตาย ถ้าไปขอยาจากที่นี่ก็จะได้แต่ ซาร่า

(หรืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยไม่แน่ใจ)

56.ตลาดนัดที่นี่มีฉายาว่า ตลาดนัดดูตัว เพราะจะมีคนหน้าตาดีมาเดินเยอะมาก

จะมีทุกวันจันทร์ กับ พฤหัสบดี ของกินอร่อยๆ ก็เยอะ(มากๆ) ของใช้ก็เยอะ

เด็กม.อื่นก็มาเดินตลาดนัดที่นี่กันเยอะเช่นกัน แม้แต่จุฬาก็ยังมีเลย

57.บ.ร. คือ อาคารบรรยายรวม มีทั้งหมด 5 หลัง ตึกบ.ร.มีฉายาว่า

บรรทมรวม เพราะวิชาที่น่านอนหลับจะเรียนที่ตึก บ.ร.เป็นส่วนใหญ่

58.ขนมบราวนี่ เป็นขนมที่อร่อยขึ้นชื่อของที่รังสิต เวลาไปเรียน TU110 ,

120 ,130 คนมักจะต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อซื้อขึ้นไปกิน

ทั้งๆที่หน้าห้องเขียนว่า ห้ามนำอาหารและน้ำเข้ามาในห้องบรรยาย ก็ตาม

59.ค่าไฟเฉพาะห้องบรรยาย 1,000 คน ที่ บ.ร.4 อย่างเดียว

ตกเดือนละ 400,000 บาท

60.สะพานดาวอยู่หน้ามหาวิทยาลัย ที่ศูนย์รังสิต เอาไว้พาแฟนไปชมดาวกัน

ตอนกลางคืน ทางที่ดีควรไปรถป๊อป เพราะปั่นจักรยานไป ขาลากแน่นอน

เพราะไกลมากๆ (แต่อย่าลืมเอา ก.ย.15 ไปด้วยเหมือนเดิม นะคะ)

61.ฝั่งโน้น ในความหมายของเด็กธรรมศาสตร์ คือ ร้านเหล้าทั้งหลายแหล่

ที่อยู่ฝั่งประตูเชียงราก ที่ดังๆก็จะมี กระฉ่อน 89, Sweet Duck เป็นต้น

(แต่ตอนนี้ย้ายแล้วนะจ๊ะ กระฉ่อน 89 ออกไปไกลหน่อย ต้องนั่งรถไป

ใหญ่ไฮโซหรูหรากว่าเดิม Sweet Duck อยู่ใกล่ที่เดิม

แต่ต้องเดินเข้าไปลึกอีกหน่อย...แอบไปเซอร์เวย์มาแล้วค่ะ อิอิ)

62. ลักษณะของโดมแต่ละที่
"โดมไม้เมืองพี่ ท่าพระจันทร์
โดมเปลือยขวัญ รังสิตทรงศรี
โดมแก้ว ลำปางธานี
โดมน้องพี่ เชิดชูธรรม นำผองชน"63.คลื่นPCT จะมีที่หอเอเชี่ยนเกมส์โซนซี อินเตอร์โซน แล้วก็บ.ร.1-บ.ร.4

64.ที่ศูนย์รังสิตมีโชว์รูมรถยุโรปด้วย ไม่ว่าจะเป็น S-class,

BMWseries5, เฟอรารี่ ฯลฯ จะสามารถหาดูได้ที่ SIIT

แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะเป็นของอาจารย์

65.SIIT กับ วิศวะ ภาคอินเตอร์ คือคนละอย่างกัน เพราะ SIIT เป็นอีกสถาบัน

แต่สังกัดม.ธรรมศาสตร์

66.ธรรมศาสตร์ มี 4 ศูนย์ คือท่าพระจันทร์ รังสิต พัทยา และลำปาง

67.ในสมัยที่คุณหญิงนงเยาว์ เป็นอธิการบดี เคยมีการปิดโรงอาหารกลาง

ตอนกลางคืน เพื่อเป็นเธค ให้ความผ่อนคลายแก่ น.ศ.ด้วย (โอว์)

68.ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีห้องสมุด อยู่ชั้นใต้ดิน

ต่ำกว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ที่ท่าพระจันทร์

69.มีการขุดพบปืนใหญ่หลายกระบอกเมื่อครั้งก่อสร้างประตูใหม่

ที่ต่อจากกำแพงโบราณ ด้านถ.พระจันทร์

70.มีการขุดพบแนวกำแพงเมืองเก่า ในขณะสร้างอาคาร 60 ปี

และลานจอดรถใต้ดิน หน้าคณะรัฐศาสตร์

71.ชื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นชื่อที่ได้รับพระราช

ทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

72.ในปี 2550 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน

โดยใช้ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

(อันนี้นิ่มปลื้ม...ได้หยุดตั้ง 1 เดือน วันที่ 21 ก.ค. - 27 ส.ค. อิอิ มีความสุข)

73.ที่จะลืมไม่ได้เลย ในปี 2541 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ก็ใช้ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็น

สถานที่จัดการแข่งขันด้วย (อันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำให้ได้ไปเหยี่ยบธรรมศาสตร์

แล้วก็ตั้งปนิธานไว้ว่า ชั้นต้องเรียนที่นี่ให้ได้)

74.อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ฉายาคนของแผ่นดิน

ผู้เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างสมถะ และสันโดษ

ก็เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี

75.สามอนุสาวรีย์ คนดีศรีธรรมศาสตร์ และประเทศไทย

อยู่ที่ธรรมศาสตร์ รังสิต ได้แก่ อาจารย์ปรีดีอยู่ที่หน้าตึกยิม 2

อาจารย์ป๋วยหน้าตึกเรียนรวม(SC) และอาจารย์สัญญาอยู่หน้า

ตึกคณะนิติศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์

76.ธรรมศาสตร์เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้ว

77.คำขวัญอมตะของธรรมศาสตร์ คือ "ฉันรักธรรมศาสตร์

เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"

78.นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนก็ได้ แต่อาจจะยกเว้นบางวิชา

ตอนนี้ได้มีการรณรงค์ให้แต่งชุดนักศึกษากันให้มากขึ้น

79.มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็คือประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

80.ธรรมศาสตร์ เป็นที่เรียนที่มีตั้งแต่อนุบาล-ปริญญาเอก (ถูกที่สุด)

81.ธรรมศาสตร์ไม่เรียกผู้ที่ศึกษาที่นี่ว่า นิสิต เพราะถือว่า

การเป็นนิสิตเป็นการถูกกำหนดขอบเขต

82.ธรรมศาสตร์ ยังไม่มีคณะเภสัชศาสตร์ (เพราะฉะนั้นอย่ามาโมเมว่าเรียน เภสัช-

ธรรมศาสตร์เด็ดขาด นิ่มเคยโดนมาแล้ว <ช่วยศึกษาก่อนพูดด้วยนะ>)

83.ค่าไฟแต่ละเดือนของธรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

จึงต้องมีโครงการธรรมศาสตร์หาร 2

84.หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ อยู่ตรงข้ามหอสมุดปรีดี ที่ท่าพระจันทร์

ถ้าต้องการศึกษาประวัติมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี2477 ก็สามารถดูได้จากที่นี่

85.ศาลเจ้าแม่สิงโต ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะของ น.ศ.คณะรัฐศาสตร์

และคณะอื่นๆ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอาคาร 60 ปี

86.น.ศ.ที่อยู่หอพักที่ศูนย์รังสิต จะต้องทำการย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอ

เพื่อที่ธรรมศาสตร์จะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนคลองหลวงบ้าง

87.สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ มีอีกชื่อหนึ่งคือ สำนักงานดูดทรัพย์สิน

ยิ่งตอนบิลค่าไฟมานี่ยิ่งดูดหนัก

88.อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของธรรมศาสตร์ รังสิต

89.แฟนพันธุ์แท้โขนไทย อยู่คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ

90.ตึกเรียนที่หรูที่สุดในศูนย์รังสิต คือ ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

91.ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีโครงเสาเหล็กมาตั้งแต่พี่ปี 5 อยู่ปี 1

จนปัจจุบันโครงเสานี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม (ตอนนี้เค้าพัฒนาแล้วนะ)

92.หอเอเชี่ยนเกมส์โซน Bมักจะมีเริ่องเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติมาโดยตลอด

(อันนี้นิ่มเคยเล่าไปแล้วใน Entry "ลอยกระทง กะ เรื่องผีผี")

93.นาฬิกาลูกตุ้มบนตึกโดม มีชื่อว่า นาฬิกาปารีส ได้รับบริจาคจาก ห้างเอส.เอ.บี

94.เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519 มีผู้เสียชีวิตมากมาย

และนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่า 14 ตุลาคม 2516 มาก

เนื่องมาจากท่านอธิการบดีในขณะนั้น คือ อาจารย์ป๋วย ถูกกล่าวโจมตี

ว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ จนตัวท่านต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ

95.ลงทะเบียนเรียนทางเทเลแบงค์ 1551 เป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนสูง

ในการกดโทรศัพท์ (อันนี้เรื่องจริง...ท้อจนแทบอยากซิ่วจริงๆ ค่ะ

ลงทะเบียนทีไรปวดหัวทุกที)

96. การเดินขบวนเรียกร้องดินแดนอินโดจีน จากฝรั่งเศสคืน

เป็นการเดินขบวนครั้งแรกของน.ศ.ธรรมศาสตร์

97.อาจารย์ป๋วย เป็นศิษย์เก่าม.ธรรมศาสตร์คนแรก

ที่ได้เป็นอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์

98. 8 ธ.ค. 2484 ธรรมศาสตร์แพ้ฟุตบอลประเพณีกับจุฬาฯ

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2477

ทำให้อาจารย์ผู้คุมทีมถึงกับหัวใจวายถึงแก่กรรม

99. ปลายเดือน ก.ย. 2545 เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง

ทำให้ต้นโพธิ์ธรรมศาสตร์ ฉีกกลางลำต้น

100.ถึงแม้ว่านักศึกษาบางคณะจะไม่ได้ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

แต่ความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ก็ได้รับการถ่ายทอด

และหล่อหลอมให้กับนักศึกษาทุกคนเสมอมา

***************************

ปล.--->

ช่วงนี้ยัยนุ่มนิ่มกลายเป็นเด็กเสเพลมากๆ ทำไมกลายเป็นคนอย่างนี้ไปได้ก็ไม่รู้ เปิดเทอมไม่เท่าไหร่ก็ออกลายซะแล้ว เฮ้อ! แต่จะทำยังไงได้ล่ะคะ เมื่อรักมันห่วย ก็ขอเวลาสักหน่อยแล้วกัน

แต่ตอนนี้คงพอแล้วล่ะ หยุดแล้ว เพราะคิดได้แล้ว (แล้วชั้นจะทำร้ายตัวเองทำไมเนี่ย?) แถมได้บทเรียนที่คงจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานมาด้วยเข็ดแล้วต่อไปนี้ถ้าจะไปเที่ยวคงต้องนั่งคิดนานหน่อยแล้วล่ะ 55+ (แก...ชั้นเข็ดแกจริงๆ นะ ทำไมต้องทำให้ชั้นลำบากด้วยห๊า คราวหน้าไม่ไปกะแกแล้ว (-_-'') )

Comment

Comment:

Tweet


.ธรรมศาสตร์ไม่เรียกผู้ที่ศึกษาที่นี่ว่า นิสิต เพราะถือว่าการเป็นนิสิตเป็นการถูกกำหนดขอบเขต

ฃเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ย ไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับ

ขอบคุณที่รวบรวมมาให้อ่านนะครับ
#5 by ลิงกับหมู At 2007-06-16 18:25,
ตายแล้ว 100 ข้อนี่มันฟอเวิดเมลเฉพาะเด็กธรรมศาสตร์นี่หว่า

แก แอบอู้ แย่มั่กกกกกกกก
#4 by BassYoncE At 2007-06-15 18:17,
อ่านไปขำไป บางอันก็พึ่งรู้ แต่ชอบตึกบรรทมรวมนะโดนใจ
#3 by Meowzilla Zilla At 2007-06-15 09:31,
ข้อมูลดีมากๆเลยล่ะครับ ศิษย์ธรรมศาสตร์บางคนอาจจะพึ่งได้รับรู้ก็ได้นะครับเนี่ยะ
#2 by นายฉิม At 2007-06-15 08:06,
ดีใจ ได้เป็นคนแรกของน้องนุ่มนิ่ม อือ อยากรู้เรื่องลิฟแดงอ้ะ อย่าลืมเล่านะ โรงพยาบาลซาร่า (ฮืออออ ประกันสังคมพี่อยู่ที่นี่อ้ะ) เรื่องหลายเรื่องเคยได้ยินมาแต่อีกหลายเรื่อง ๆ ก็ไม่เคยได้ยิน ตอนที่มีเฟสปิกเกมส์ พี่ได้ไปเล่นดนตรีให้กับนักกีฬาที่หอพักเอเชียด้วย (ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า) มีเพื่อนน้องเรียนที่นั่นด้วย มี นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นคนตาบอดลองไปทักทายดู
ฝากอีเมล์ให้แอดมาคุยกันที่
ake_298@hotmail.com
นะครับ
พี่เอก
#1 by PjPancake At 2007-06-15 05:29,